Giới Thiệu

Tập đoàn geleximco tiền thân dưới hình thức là công ty TNHH, sau này thành công ty cổ phần năm 2007. Tới thời điểm hiện nay, tập đoàn geleximco là một trong những nhà đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực, đánh dấu bước tiến quan trong trong nền kinh tế toàn cầu hóa.

tập đoàn geleximco

tập đoàn geleximco

Với một chiến lược dài hạn, lãnh đạo công ty lúc nào cũng định hướng cho công ty theo con đường phát triển toàn diện cả trong khu vực nội lẫn thị trường nước ngoài trên tinh thần chuyên nghiệm và chữ tín chữ tâm, luôn luôn hoàn thiện, chọn lọc các tiềm năng tố chất để mở rộng, gầy dựng giá trị văn hóa doanh nghiệp trong công việc.

Đều thành công trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, bất động sản, thương mại, dịch vụ, ban lãnh đạo công ty không ngừng phát triển để phục vụ nhu cầu cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Trong quá trình phát triển, tất yếu sẽ gặp không ít khó khăn và thử thách, quan trọng nhất trong các khó khăn đó là vấn đề về con người.

Với việc thành công như ngày nay, geleximco đã đặt yếu tố con người lên làm mục tiêu hàng đầu trong sự nghiệp phát triển, ban lãnh đạo luôn tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ công nhân viên, các phúc lợi hàng năm.

Đào tạo nhân lực để vấn đề về yếu tố con người được phát huy tối đa nhằm mang lại năng suất lao động tốt nhất. Dưới sự lãnh đạo của ban cán bộ, công ty liên tục gầy dựng văn hóa trong công ty, quyền lợi song song với trách nhiệm trong công việc, chung tay chung sức trong hoạt động chung, chia sẻ san sẻ những vấn đề khó khăn riêng vì một mục tiêu chung : văn hóa cộng đồng trong doanh nghiệp.

Về mục tiêu định hướng cho tương lai lâu dài, công ty không tập trung quan trọng về lợi nhuận trên hết, mà hơn hết là đặt lợi nhuận song song với lợi ích cộng đồng lên hàng đầu, chính điều này đã tạo ra giá trị vô giá cho doanh nghiệp hiện nay.

hoạt động kinh doanh hợp tác phát triển của tập đoàn

hoạt động kinh doanh hợp tác phát triển của tập đoàn

Trong suốt từ khi thành lập đến nay, công ty luôn đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng, tài trợ các quỹ học bổng, san sẻ tình yêu thương lá lành đùm lá rách với các gia đình, mảnh đời bất hạnh.

Các giá trị mà geleximco đạt được đều mang lại giá trị lâu dài và sức mạnh về tinh thần cho mọi thành viên trong công ty, mà giá trị cốt lõi chính là động lực để kết nối đoàn kết nội bộ, sức mạnh để đẩy mạnh doanh nghiệp liên kết với đối tác khách hàng.

Giá trị đoàn kết : là chất xúc tác để phát huy sức mạnh nội bộ tổng thể về năng lực mỗi cá nhân, mỗi nhóm, tập thể, và cuối cùng là cả tập đoàn nhằm hướng tới sức mạnh đưa doanh nghiệp phát triển lên tầm khu vực, trong nước và quốc tế.

thương hiệu geleximco trên thị trường bất động sản

thương hiệu geleximco trên thị trường bất động sản

Giá trị tâm huyết : trong các văn hóa công ty đề ra, thì giá trị tâm huyết rất quan trọng trong mỗi công việc, thể hiện được sự gắn bó với công ty và tính chuyên nghiệp trong công việc.

Giá trị sáng tạo : đồng hành cùng với các truyền thống được gây dựng, geleximco không ngừng nỗ lực hoàn thiện và sáng tạo trong từng bước phát triển của tập đoàn, cụ thể là trong từng hành động của doanh nghiệp, giai đoạn phát triển và chiến lược phát triển trong tương lai.

Giá trị hiệu quả : trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả được coi là thước đo để đánh giá năng lực cũng như tiềm năng của công ty, hiệu quả đạt được khẳng định vị thế của tập đoàn trong khu vực.

Giá trị chia sẻ : văn hóa công ty đề ra luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần công việc, tinh thần đoàn kết gắn bó với nhau, cùng lòng xây dưng giá trị văn hóa cho tập đoàn vì một lợi ích chung mang lại lợi ích không những cho tập đoàn mà còn cho lợi ích cộng đồng